Websites met informatie over het maken van een portfolio voor het praktijkexamen Inburgering zijn:

- handleiding portfolio

- tips maken van een portfolio


- Eindtermen Taal

In de Eindtermen Taal vindt u informatie over elke situatie uit het portfolio.
Informatie over:
doelen, locatie,
 gesprekspartner (actor) en vaardigheid.

Voorbeeld:
situatie:
´Ik meld de geboorte van mijn kind bij de gemeente ´

In de Eindtermen Taal staat:


uitleg:
doel 1= 'De kandidaat kan zeggen dat hij een kind heeft en dat dat komt aangeven'.

locatie=gemeentehuis
actor (= degene die de taalhandeling doet)= kandidaat en ambtenaar van de gemeente
vaardigheid= gesprekken voeren

U doet dus aangifte op het gemeentehuis, u praat met de medewerker van de gemeente. U praat, dus u vult een bewijsformulier gesprekken in. U doet het bewijsformulier in uw portfolio.

 

Voorbeeld 2

situatie: 'Ik moet een rekening betalen. Ik vraag de bank om de rekening te betalen. Ik geef een betaalopdracht aan de bank'

In de Eindtermen Taal staat:uitleg:
doel 1= een betaalopdracht invullen
locatie= thuis
actor(=degene die de taalhandeling doet)=kandidaat
vaardigheid=schrijven 

U vult een betaalopdracht (acceptgiro, overschrijvingskaart) in.(=bewijsproduct).
U schrijft, dus u vult ook een bewijsformulier schrijven in.
U doet het bewijsproduct en het bewijsformulier schrijven in uw portfolio.

 

 

meer info:
bewijsformulier gesprekken of bewijsformulier schrijven

schrijfbewijs


 

bronnen: Eindtermen Taal, handleiding Portfolio , Vrom: bijlagen van de regeling inburgering (portfolio)

 

 Deze website is gemaakt door wietske anema, gecertificeerd docent NT2 en examinator inburgering