Portfolio tips /ideeën
(bron: Eindtermen Taal), modelportfolio Werk

Werk hebben algemeen 
 

 

 

 

Situatie

 

Bewijsformulier

 

gesprek

 

schrijfproduct

 

Praten over arbeidsvoorwaarden (verlof, kinderopvang e.d.)

 

 

 

Ik heb werk. Ik bereid een gesprek voor over arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden zijn afspraken over bijvoorbeeld verlof, overuren en kinderopvang.  

 

gesprek met collega's thuis of op het werk

 

 

vragen op papier schrijven

 

 

Ik praat over arbeidsvoorwaarden.

 

gesprek met werkgever of P&O Manager op de nieuwe werkplek

 

 

 

 

Het functioneringsgesprek

 

 

Ik bereid een functioneringsgesprek voor. Een functioneringsgesprek is een gesprek met mijn baas over hoe ik mijn werk doe.

 

 

 

eem lijstje maken met mening over eigen fumctioneren

 

Ik heb een functioneringsgesprek. Ik praat met mijn baas over hoe ik mijn werk doe.

 

gesprek met leidinggevende op de werkplek

 

 

 

 

Ziek- en beter melden

 

 

Ik bel mijn baas om te zeggen dat ik ziek ben. Of om te zeggen dat ik beter ben.

 

telefoon gesprek met leidinggevende (thuis) 

 

 

 

Ik vul een formulier van de Arbo-dienst in. De Arbo-dienst is een dienst die zorgt dat werknemers goed en veilig kunnen werken. Als je ziek bent moet je een formulier van de Arbo-dienst invullen.

 

 

 

invullen van ARBO formulier

 

Ik praat met de bedrijfsarts. Een bedrijfarts is een dokter die werkt voor de werkgever. Hij onderzoekt werknemers als die ziek zijn. De bedrijfsarts informeert de werkgever over de ziekte van de werknemer.

 

gesprek met bedrijfsarts bij de bedrijfsarts of thuis

 

 

 

 

Werkoverleg/teamvergaderingen

 

 

Ik bereid een werkoverleg voor. Een werkoverleg is een vergadering over het werk.

 

gesprek met leidinggevende of collega's thuis, op het werk

 

 

 notities maken ter voorbereiding van van eigen inbreng

 

 

Ik doe mee met een werkoverleg.  

 

gesprek met leiding gevende en collega's op het werk

 

 

 

Ik schrijf een verslag tijdens een werkoverleg. Ik schrijf op wat er tijdens het werkoverleg wordt gezegd.

 

 

 

voor u zelf een notitie maken van werkoverleg

 

 

Overleggen met collega's

 

 

Ik praat met collega’s over de werkverdeling. Ik praat met collega’s over wie wat moet doen op het werk.  

 

in gesprek met collega's op het werk

 

 

 

 

Ik praat met collega’s over hoe het werk is gedaan.

 

gesprek met directe (leidinggevende) collega's op het werk

 

 

 

Praten met collega’s

 

 

Ik praat met collega’s over persoonlijke, alledaagse dingen.

 

gesprek met collega op de werkplek

 

 

 

Werk hebben specifiek

Techniek 

 

 

 

Situatie

 

 

Bewijsformulier

 

gesprek

 

schrijfproduct

 

Contacten met klanten

 

 

Ik praat met een klant voor ik aan het werk begin. Ik praat over wat ik moet doen.

 

gesprek met klant en eventueel een collega bij klant

 

 

 

 

Ik praat tijdens het werk met een klant over wat ik moet doen.

 

gesprek met klant bij de klant

 

 

 

 

Ik praat met een klant over hoe ik het werk moet afmaken.

 

gesprek met klant bij de klant

 

 

 

 

Ik schrijf op een formulier wat ik allemaal gedaan heb en hoe ik dat gedaan heb.

 

 

 

formulier over werkzaamheden invullen

 

 

Rapporteren

 

 

 

Ik schrijf op wat ik allemaal gedaan heb tijdens het werk.

 

 

 

op standaardformulier  opsomming geven van werkzaamheden
die gedaan zijn,

in logboek notities maken voor collega's

 

Mijn werk is klaar. Ik schrijf kort op wat er nu nog moet gebeuren.

 

 

 

een vaak terugkerende storing rapporteren

 

 

Ik vertel over het werk dat ik heb gedaan. 

 

gesprek met collega of leidinggevende op de werkplek

 

 

 

Mijn werk is klaar. Ik vertel wat er na mijn werk nog moet gebeuren.

 

gesprek met collega op de werkplek

 

 

 

 

Arbo-voorschriften begrijpen

 

 

 

Ik lees teksten over gezond, hygiënisch en veilig werken.

 

 

 

(teksten zijn toegestaan als bewijs)

 

Ik praat over gezond, hygiënisch en veilig werken op het werk.

 

gesprek met collega, directleidinggevende of ARBO deskundige op de werkplek

 

 

 

 

Ik volg een demonstratie of korte cursus over veiligheid.

 

gesprek met opleider of collega's op het werk of op bedrijfopleiding

 

 

 

 

Omgaan met klachten

 

 

Een klant vindt dat ik mijn werk niet goed heb gedaan. De klant heeft een klacht. Ik praat met de klant over de klacht.

 

gesprek met klant bij klant

 

 

 

Een klant heeft een klacht. Ik schrijf de klacht op.

 

 

 

klacht noteren op bon of standaardformulier 

 

Werkinstructies begrijpen

 

 

Ik begrijp een mondelinge instructie bij een machine of een apparaat.
 

 

gesprek metcollega, direct leidinggevende of extern opleider

 

 

 

Ik lees instructies.

 

 

 

(kopie van werksinstructie is toegestaan als bewijs)

 

Ik krijg werkinstructies. Ik lees de werkinstructies. Ik stel vragen over de werkinstructies.

 

 

gesprek met collega, direct leidinggevende op werkplek

 

 

 

Werk hebben specifiek
Handel en dienstverlening

 

 

 

Situatie

 

Bewijsformulier

 

gesprek

 

schrijfproduct

 

Klantcontacten

 

 

Ik maak contact met klanten.

 

gesprek met klant  in een winkel, op kantoor of bij klant

 

 

 

 

Ik praat met klanten over producten en diensten. Bijvoorbeeld over of een bepaald product aanwezig is.

 

gesprek met klant in een winkel, op kantoor of bij een klant

 

 

 

Ik praat over de kwaliteit, de prijs of het gebruik van producten of diensten.

 

gesprek  met klant in een winkel, op kantoor of bij een klant

 

 

 

Ik zoek schriftelijke informatie op.

 

gesprek  met klant of eventueel collega in een winkel, op kantoor of bij een klant

 

 

 

 

Rapporteren

 

 

Ik schrijf op wat ik allemaal gedaan heb tijdens het werk.

 

 

 

 

 

Mijn werk is klaar. Ik schrijf kort op wat er nu nog moet gebeuren.

 

 

 

 

 

Ik vertel over het werk dat ik heb gedaan.  

 

gesprek  met direct collega, leidinggevende, of een ander professioneel betrokkene in winkel, op kantoor of bij een klant

 

 

Mijn werk is klaar. Ik vertel wat er na mijn werk nog moet gebeuren.

 

gesprek  met direct collega, leidinggevende op werkplek

 

 

 

 

Arbo-voorschriften begrijpen

 

 

 

Ik lees teksten over gezond, hygiënisch en veilig werken.

 

gesprek met collega en leidinggevende in winkel, op kantoor of bij een klant

 

(teksten zijn toegestaan als bewijs)

 

Ik praat over gezond, hygiënisch en veilig werken op het werk.

 

gesprek met direct leidinggevende werkplek

 

 

 

Ik volg een demonstratie of korte cursus over veiligheid.

 

gesprek met opleider op werkplek of op bedrijfsopleiding

 

 

 

Omgaan met klachten

 

 

Een klant vindt dat ik mijn werk niet goed heb gedaan. De klant heeft een klacht. Ik praat met de klant over de klacht.

 

gesprek met klant in winkel, op kantoor of bij klant 

 

 

 

Een klant heeft een klacht. Ik schrijf de klacht op.

 

 

 

 

 

Werkinstructies begrijpen

 

 

Ik begrijp een mondelinge instructie bij een machine of een apparaat.
 

 

gesprek met collega, leidinggevende en/of externe opleider op werkplek

 

 

 

Ik lees instructies.

 

 

 

(kopie van werkinstructie is toegestaan als bewijs)

 

Ik krijg werkinstructies. Ik lees de werkinstructies. Ik stel vragen over de werkinstructies.

 

gesprek met direct leidinggevende en/of collega op de werkplek

 

 

gesprek met klant 

Werk hebben specifiek
Zorg en welzijn

 

 

 

Situatie

 

 

Bewijsformulier

 

gesprek

 

schrijfproduct

 

Klantcontacten

 

 

Ik praat met cliënten en bezoekers.

 

gesprek  met patiënt of zorgvrager, de leidingevende , ouder of een collega op de instelling of bij de zorgvrager

 

 

Ik geef aanwijzingen aan cliënten en bezoekers.  

 

gesprek  met patiënt, cliënt zorgvrager of het kind op de instelling of bij zorgvrager, cliënt

 

 

 

Ik praat met een klant over het werk.

 

gesprek  met  zorgvrager of cliënt op de instelling of bij de zorgvrager of cliënt

 

 

 

Ik ontvang bezoekers van de instelling en geef informatie.

 

gesprek  met bezoekers op de instelling of bij cliënt/zorgvrager

 

 

 

 

Rapporteren

 

 

Ik schrijf op wat ik allemaal gedaan heb tijdens het werk.

 

 

 

 

 

Mijn werk is klaar. Ik schrijf kort op wat er nu nog moet gebeuren.

 

 

 

 

 

Ik vertel over het werk dat ik heb gedaan.  

 

gesprek  met direct leidingevende,  zorgvrager of cliënt, deouder of een ander professioneel betrokkene op de instelling, bij de zorgvrager of cliënt

 

 

 

Mijn werk is klaar. Ik vertel wat er na mijn werk nog moet gebeuren.

 

gesprek  met direct leidingevende,  zorgvrager of cliënt, deouder of een ander professioneel betrokkene op de instelling, bij de zorgvrager of cliënt

 

 

 

 

Arbo-voorschriften begrijpen

 

 

Ik lees teksten over gezond, hygiënisch en veilig werken.

 

 

 

(teksten zijn toegestaan als bewijs)

 

Ik praat over gezond, hygiënisch en veilig werken op het werk.

 

gesprek  met direct leidingevende, een arbo deskundige en collega op de instelling of zorgvrager of cliënt thuis

 

 

 

Ik volg een demonstratie of korte cursus over veiligheid.

 

gesprek  met opleider en eventueel medecursisten of collega's op werkplek of op bedrijfsopleiding

 

 

 

Omgaan met klachten

 

 

Een cliënt of bezoeker vindt dat ik mijn werk niet goed heb gedaan. De cliënt heeft een klacht. Ik praat met de cliënt of de bezoeker over de klacht.  

 

gesprek    zorgvrager of cliënt op de instelling, bij de zorgvrager of cliënt

 

 

 

Een cliënt of bezoeker heeft een klacht. Ik schrijf de klacht op.

 

 

 

 

noteren van klacht op standaard formulier of in logboek

 

Werkinstructies begrijpen

 

 

Ik begrijp een mondelinge instructie bij een handeling of een apparaat. 

 

gesprek  met direct leidinggevende, externeopleider of collega op de instelling, bij de zorgvrager of cliënt

 

 

 

 

Ik lees instructies.

 

 

 

(kopie van werkinstructie is toegestaan als bewijs)

 

ik krijg werkinstructies. Ik lees de werkinstructies. Ik stel vragen over de werkinstructies.

 

gesprek over met collega of direct leidinggevende op de instelling, bij de zorgvrager of cliënt

 

 

 

 

bronnen: Eindtermen Taal,  Vrom: bijlagen van de regeling inburgering (portfolio) ,handleiding Portfolio